Muut tiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Essu & Tassu

Y-tunnus 2802687-8

Myöhemmin tässä selosteessa = yritys

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Saara Luoma

sähköposti: essujatassu@gmail.com

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteri on kyseisen yrityksen asiakasrekisteri. Rekisterissä olevat henkilöt ovat joko ostaneet yrityksen palveluja tai tilanneet yrityksestä tutustumiskäynnin.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten (ulkoilutukset, vuorokausihoito) arkistointi ja käsittely. Henkilötietoja käsitellään tilauksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle, eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista (palveluista)

Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

Rekisterin suojaus

Yrityksen asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta torjuntaohjelmilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan yrityksen henkilökunta tai muut henkilöt joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen luovutus

Yritys ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille tahoille. Yritys voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tarkastusoikeus

Asiakkalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä tallennetuihin tietoihin yrityksen asiakasrekisteriin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: essujatassu@gmail.com

Yritys vastaa kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä enintään kolmen kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- ja mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kiellon ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen essujatassu@gmail.com.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close